image banner
Tích cực hưởng ứng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng thực hiện 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện
Lượt xem: 121

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là nhân dân các huyện ven biển, các vùng kinh tế biển ngày càng phát triển, luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng ven biển nói riêng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế ven biển chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, dự án lớn, sản xuất còn bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, thiên tai, bão lũ,... Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện; các địa phương trong tỉnh, trong khu vực chưa có sự kết nối chặt chẽ; khoảng cách giàu nghèo của người dân vùng biển có xu hướng ngày càng tăng.

Để tiếp tục phát huy các lợi thế của địa phương và cải thiện vị thế địa kinh tế của tỉnh, ngày 18/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế biển, ven biển là “tập trung phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh, chủ lực của vùng như: cảng biển, sản xuất thép, xi măng, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp dệt may, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất dược liệu,... Phát triển hợp lý các ngành công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường để tạo động lực tăng trưởng”. Ngày 14/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã thống nhất cao về chủ trương và UBND tỉnh đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án gồm: Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định; Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng và Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Đây là các dự án với quy mô và vốn đầu tư lớn, có tính khả thi cao. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn, tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế cho huyện Nghĩa Hưng và tỉnh Nam Định. Nhà đầu tư là tập đoàn Xuân Thiện đã cam kết sử dụng công nghệ hiện đại của các nước thuộc khối G7 và Châu Âu, thiết bị mới 100%, đảm bảo chất lượng khí thải, nước thải và môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và ký quỹ bảo vệ môi trường với tỉnh.

Thực hiện các nội dung cam kết, Tập đoàn Xuân Thiện đã điều chỉnh dự án và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đó: Dự án “Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng" được điều chỉnh tên thành “Nhà máy thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng", sản xuất thép thành phẩm bằng lò điện hồ quang và đúc cán liên tục. Dự án “Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định” được điều chỉnh tên thành “Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định", sản xuất sắt xốp, thép và các sản phẩm từ thép bằng công nghệ hoàn nguyên lò đứng, luyện thép lò điện hồ quang và công nghệ đúc cán liên tục với lưu trình liên động khép kín. Các dự án trên không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Địa điểm thực hiện các dự án thuộc khu vực bãi triều Cồn Xanh, ngoài đê Tây Cồn Xanh - đây là vùng đất công của Nhà nước, ủy quyền các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm và Nam Điền quản lý. Hiện tại các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm và Nam Điền ký hợp đồng cho các hộ gia đình thuê để canh tác trong thời gian ngắn hạn, không phải là đất giao ổn định, lâu dài cho nhân dân. Trong thời gian vừa qua, có một số ý kiến cho rằng đất tại khu vực Cồn Xanh là đất tự khai hoang và đất được cấp theo dạng trang trại là không đúng. Hiện nay, UBND các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành đã thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng đối với tất cả các hộ nuôi trồng trong khu Cồn Xanh đã hết thời hạn hợp đồng.

Vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng của tỉnh, của huyện; từng bước xây dựng đời sống cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là nguồn gốc, thẩm quyền quản lý đất đai thuộc khu vực triển khai dự án để tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án./.

 

 

                                                                                                        ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy)


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang