image banner
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 505
07.TB.UBND.18.1.2022.pdf
Phụ biểu - KHSD đất 2022.pdf
QĐ 09.QĐ-UBND ngày 04.1.2022 - KHSD đất 2022.pdf


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang