image banner
Huyện Nghĩa Hưng tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lượt xem: 90

Chiều ngày 01/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghĩa Hưng phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm", giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chương trình, Kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các đơn vị đã chủ động, tích cực chuẩn bị nội dung phối hợp, đồng thời chỉ ra các vấn đề để phối hợp thực hiện hiệu quả.

anh tin bai

Xuất phát từ tình hình thực tiễn hiện nay, có những vấn đề mới cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đảm bảo cung cấp thông tin có hệ thống, nhất quán và thường xuyên đến nhân dân.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội để nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất của sự việc và đặt trong các quy định pháp luật tương ứng để thống nhất về hành động và chỉ đạo thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Chương trình, Kế hoạch phối hợp. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp.

                                                                                 Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Nghĩa Hưng


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang