image banner
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê
Lượt xem: 369
Thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-su-dung-tai-san-cong-cua-Trung-tam-Van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-huyen-Nghia-Hung-1-.pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang