Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500)
Số ký hiệu văn bản 3890/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Ngô Hoài Nam
Tài liệu đính kèm QĐ 3890, ngày 11.10.2021 phê duyệt nv và DT quy hoạch chi tiết, của UB huyện.pdf