image banner
Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng Xuân mới 2024.
Lượt xem: 231

Đảng ta luôn gắn liền với mùa xuân, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Đảng lại thêm tuổi mới. Chào đón xuân mới 2024, cũng là dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 – 3/2/2024), là dịp để chúng ta nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những kết quả của Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã đạt được trong chặng đường 94 mùa xuân có Đảng soi đường. Đặc biệt, là kết quả đạt được trong năm vừa qua.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXV và sơ kết 2 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

anh tin bai

Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội nhiệm kỳ của: Hội Nông dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin huyện, Hội Người mù huyện. Ban hành Thông tri về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030 theo Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị. Thành lập Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030 do đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng ban để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030

Hiện nay, Đảng bộ huyện có tổng số 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy gồm 24 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 40 chi bộ cơ sở. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2023, Đảng bộ huyện có 13 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 55 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

anh tin bai

 Nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương đối với 10 đảng viên và 5 tổ chức đảng. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 2 tổ chức đảng. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) đối với 2 tổ chức đảng. Giám sát việc chỉ đạo và thực hiện Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” đối với 5 đảng viên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 43 ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư đối với 3 tổ chức đảng. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 19/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXV) đối với 2 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện Nghĩa Hưng cũng đạt được những thành quả đáng phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, toàn huyện đã đạt và vượt kế hoạch 13/13 chỉ tiêu đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Năng suất lúa Xuân và các loại cây trồng đạt khá. Chăn nuôi phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Ngành thủy sản duy trì mức tăng khá, sản lượng và hiệu quả kinh tế nâng lên. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải của huyện tăng trưởng khá. Hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Công tác cải cách hành chính của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả việc xử lý các văn bản hành chính qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

anh tin bai

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhớ về Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lại tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Nói về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng ta có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn, thách thức hơn, đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong huyện cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 5/6/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện có hiệu quả sáng tạo các phong trào thi đua, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng năm 2024. Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể, tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải thiện chất lượng môi trường, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực hiệu quả để người dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh đồng thuận trả lại đất, xây dựng phương án thu hồi toàn bộ đất khu vực Cồn Xanh để bàn giao cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau …”

Mừng Đảng, mừng xuân mới, Đảng bộ chính quyền, nhân dân trong huyện Nghĩa Hưng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của năm 2024, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

 

Bài và ảnh: Dương Liễu


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang