image banner
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC)
Lượt xem: 148

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trong thời gian qua, Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiên kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của ngành. Cùng với đó, Phòng GDĐT chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính với nhiều hình thức phù hợp như: trong các buổi họp giao ban hằng tháng với các trường MN, TH, THCS; các buổi tập huấn, sinh hoạt cụm chuyên môn của các bậc học.

Đến nay, 100% các trường MN, TH, THCS đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính; cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Phòng GDĐT và các nhà trường; thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên Website của Phòng GDĐT và Website của các nhà trường.  

Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên các thông báo của Bộ về rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. Phòng GDĐT đã niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận một cửa của huyện, trên Website của Phòng GDĐT, trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện đảm bảo theo quy định.

Trong hai năm vừa qua, các tổ, bộ phận chuyên môn của Phòng GDĐT Nghĩa Hưng tiếp tục nghiên cứu các quy trình, vận dụng các quy trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

+ Trong việc tiếp nhận thủ tục, hồ sơ chuyển trường của học sinh các bậc học đã được thực hiện trên trục liên thông điều hành văn bản điện tử về bộ phận trung tâm hành chính một cửa của huyện. Phụ huynh học sinh và nhà trường không phải nộp hồ sơ trực tiếp trên Phòng GDĐT như trước, giảm về thủ tục hành chính và không mất thời gian cho phụ huynh học sinh và nhà trường. Từ đầu năm 2022 đến nay có 279/279 hồ sơ được xử lý trực tuyến trên môi trường mạng.

+ Trong việc cấp phát lại văn bằng, chứng chỉ cho người dân, trong 2 năm qua Phòng GDĐT đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng kí cấp phát lại văn bằng, chứng chỉ trên trục liên thông điều hành văn bản điện tử, giảm thủ tục hành chính và không mất thời gian đi lại của người dân. Người dân có nhu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp THCS chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và được nhà trường hướng dẫn chuyển hồ sơ về bộ phận trung tâm hành chính một cửa của huyện trên trục liên thông điều hành văn bản điện tử. Người dân sẽ nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận trung tâm hành chính một cửa của huyện theo lịch hẹn. Từ đầu năm 2022 đến nay có 33/33 hồ sơ được xử lý trực tuyến trên môi trường mạng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các tổ, bộ phận ghi chép lại các nội dung chưa phù hợp của Quy trình, phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá nội bộ hằng năm và đề xuất khắc phục, chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. 

Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử VNPT iOffice vào hoạt động của cơ quan Phòng GDĐT để quản lý văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ được giao. Ứng dụng phần mềm chỉ đạo điều hành, chuyển, nhận văn bản điện tử; tăng cường sử dụng và trao đổi văn bản điện tử. Tổ chức khai thác hết các tính năng của phần mềm vào xử lý công việc, tiếp tục sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. 

Đảm bảo 100% công chức, viên chức của Phòng GDĐT sử dụng hộp thư điện tử công vụ, để trao đổi công việc; giúp cho cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trao đổi, nhận, gửi thông tin phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cơ quan trên môi trường mạng một cách nhanh chóng thuận lợi, an toàn.  

Trong thời gian tới, Phòng GDĐT tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và người dân qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng GDĐT, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục đưa các phần mềm khác vào hoạt động nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của ngành, của cơ quan Phòng GDĐT.

                                                                                    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang