image banner
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Công ty TNHH Mai Thanh đấu nối làm tuyến ống cấp nước tạm thời
Lượt xem: 300

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 1943/BGTVT-CQLXD ngày 28/02/2023 văn bản số 152/UBND-VP5 ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh đường ống cấp nước tạm của Công ty TNHH Mai Thanh phục vụ công tác cắt đê. Sau buổi làm việc ngày 24/4/2023 giữa Tổ công tác của UBND huyện Nghĩa Hưng và đại diện Công ty TNHH Mai Thanh về việc thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt bổ sung Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện Nghĩa Hưng để GPMB thực hiện Dự án xây dựng công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án WB6 tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng.

Ngày 27/4/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Công ty TNHH Mai Thanh và các đơn vị có liên quan đã tổ chức thi công tiến hành cắt đấu nối làm tuyến ống cấp nước tạm thời trong quá trình thi công kênh nối Đáy – Ninh Cơ.

Đến 17h, ngày 27/4/2023, việc đấu nối đường ống tạm cơ bản hoàn thành.

                                                                            Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang