image banner
Thông báo công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 529
Thông Báo công khai KHSDĐ bổ sung năm 2022(LAN3).pdf
QD_bo_sung_ke_hoach_su_dung_dat_nam_2022_thang (lan 3).pdf
Bieu_tong_hop_bo_sung_KH2022-_trinh_UB_tinh (lan 3).pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang