image banner
Công khai Thông báo thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Đợt 1 – Giai đoạn 2), tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng
Lượt xem: 356
ve-viec-cong-khai-Quyet-dinh-thu-hoi-dat-quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-BTHT-1-.pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang