image banner
Ngày 09/8/2023, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3572/BXD-PTĐT hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện, cấp xã.
Lượt xem: 459
Van-ban-so-3572-cua-Bo-Xay-dung-huong-dan-ra-soat-quy-hoach-do-thi-quy-hoach-nong-thon-danh-gia-phan-loai-do-thi-de-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa.pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang