image banner
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18/8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 400
KH-cua-UBND-huyen-sap-xep-DVHC-xa.pdf
 

Phu-luc-Ke-hoach-UBND-huyen-SX-DVHC-cap-xa.pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang