Phòng NN &PTNT huyện trình diễn mô hình giống lúa mới ĐH 12 trong vụ xuân năm 2021 tại xã Nghĩa Phong
Lượt xem: 512

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc đưa các giống lúa có khả năng sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh tốt có năng xuất, chất lượng cao, từng bước thay thế dần những giống lúa cũ đã thoái hóa và bổ sung giống lúa mới  vào cơ cấu giống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế ngành sản xuất nông nghiệp của huyện. Trong vụ xuân năm 2021, phòng NN&PTNT huyện đã xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới ĐH12 tại làng Thành An xã Nghĩa Phong.

    Mô hình trình diễn giống lúa mới ĐH 12 tại xã NGhĩa Phong có tổng diện 8 mẫu tương đương 3 ha, trong đó, 2,7 mẫu tương đương 1 ha  sử dụng phân bón NPK của công ty phân bón Văn Điển và 5,3 mẫu tương đương 2 ha sử dụng phân bón khác. Đây là giống lúa thuần ngắn ngày có thời gian sinh trường từ 127 – 128 ngày,  lá đòng đứng, màu vàng sáng, có khả năng chống đổ tốt, cứng cây không có cây ngả và chống chịu tốt với các đối tượng sâu bệnh gây hại. 1 ha của mô hình ĐH 12 sử dụng phân bón NPK của công ty phân bón Văn Điển có chiều cao của cây cao hơn, khẳ năng đẻ nhánh khỏe, số dảnh hữu hiệu cao,  nên năng xuất dự kiến cao hơn  so với sử dụng các loại phân bón khác. Trong vụ xuân năm 2021, mô hình giống lúa ĐH 12 chỉ phun trừ các đối tượng sâu bệnh một lần như: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, rầy lứa 2 nên giảm được chi phí phòng trừ sâu bệnh . Theo đánh 1 ha của mô hình ĐH 12 sử dụng phân bón NPK của công ty  phân bón Văn Điển có năng xuất dự kiến đạt 291 kg/sào , 2 ha của mô hình ĐH 12 sử dụng phân bón khác có năng xuất 240 kg/sào . Đánh giá về hiệu quả kinh tế  chi phí phân bón 1 ha của mô hình ĐH 12 sử dụng phân bón NPK của công ty phân bón Văn Điển là 896.000 đồng/sào, tổng thu 2.030.000 đồng/sào, lãi 1.141.000 đồng/sào, tương đương đạt  31,69 triệu đồng/ha.  2 ha của mô hình sử dụng phân bón khác có chi phí 867.000 đồng/sào, tổng thu 1.939.000đồng/sào, lãi 1.072.000 đồng/sào, tương đương đạt 29,78 triệu đồng/ha. Ông  Khương văn Tạch – CT HĐQTHTX Nghĩa Phong chia sẻ: “ Giống lúa ĐH 12 được thâm canh trên địa bàn xã Nghĩa Phong là giống lúa có chất lượng cao, tiềm năng, năng xuất cao, chống chịu sâu bệnh tốt”

      Đánh giá về hiệu quả của mô hình, đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó CT UBND huyện cho biết: “ Đây là giống lúa  đã được công nhận là giống lúa quốc gia. Tuy nhiên mới đưa vào địa bàn huyện cấy thử nghiệm để xem xét mức độ phù hợp  như thế nào. Qua thực tế đã cấy tại xã Nghĩa Phong thì khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cứng cây, chống đổ tốt, đặc biệt không bị bạc lá, khả năng kháng rầy tốt và năng xuất dự kiến cao hơn từ 20 – 30% so với giống lúa BT7. Hạt gạo đẹp, trong không bị bạc bụng. Đây là giống lúa triển vọng có thể thay thế cho giống BT7 mặc dù chất lượng gạo tốt nhưng khả năng chống chịu sâu bệnh kém… Vì vậy giống lúa ĐH 12 này  có thể được nhân rộng gieo cấy ở các địa phương trong huyện”.

 

                                    Trần Hương – Trần Bảy

                                                       Trung tâm VH- TT&TT huyện image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang