image banner
Huyện Nghĩa Hưng sản xuất vụ mùa 2022
Lượt xem: 6073
         Vụ mùa năm 2022, huyện Nghĩa Hưng gieo cấy 9.728 ha, trong đó, diện tích gieo sạ 2.208 ha, diện tích lúa mùa sớm 10 ha, diện tích lúa mùa trung 7.851 ha; diện tích lúa mùa muộn 1.867 ha. Để đảm bảo vụ mùa năm 2022 được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, các HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp đã huy động tối đa sức người, sức máy xuống đồng làm đất. Toàn huyện đã huy động 353 máy làm đất, trong đó, 96 máy làm đất loại lớn, 242 máy làm đất loại trung, 15 máy làm đất loại nhỏ . Đến ngày 6/7 toàn huyện đã cày lật đất xong 100% diện tích và hiện nay, các hộ xã viên đã xuống gieo cấy kịp thời vụ.  Phấn đấu toàn huyện cấy xong trước ngày 20/7/2022.
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

                                                                                                                   PV: Trần Hương - Duy Huân


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang