image banner
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng (tại Trụ sở Tiếp công dân huyện).
Lượt xem: 723
343.TB.UBND.L%E1%BB%8Bch%20ti%E1%BA%BFp%20d%C3%A2n.pdf


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang