image banner
UBMTTQ huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội lần thứ 11 khoá XX, nhiệm kì 2019 - 2024.
Lượt xem: 503

Ngày 3/1/2024, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 11 khoá XX, nhiệm kì 2019 – 2024. Tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 Dự hội nghị có đồng chí Sái Hồng Thanh – TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Đăng An – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Trần Xuân Hoà – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Ngô Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan; Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện; Chủ tịch UBMTTQ 24 xã, thị trấn.

anh tin bai

Trong năm 2023, UBMTTQ  huyện   bám sát sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, chủ động phối hợp với HĐND, UBND huyện, các ngành, các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua . Hoạt động của UBMTTQ huyện có nhiều đổi mới. MTTQ từ huyện đến cơ sở  tập trung tuyên truyền  các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của huyện. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Đặc biệt, là công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh triển khai trên địa bàn huyện đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai công tác Đại hội MTTQ các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, UBMTTQ huyện   triển khai sâu rộng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dận đoàn kết xấy dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã cụ thể hoá 5 nội dung của cuộc vận động để phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở và hướng dẫn UBMTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, có chiều sâu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và gắn với các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM  kiểu mẫu. Cuộc vận động đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “Xóa đói giảm nghèo”. Đến nay, toàn huyện  có 24 trên 24 xã, thị trấn được công nhận nông thôn mới nâng cao; 70 thôn xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 Thị trấn đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh là Thị trấn Liễu Đề, Thị trấn Quỹ Nhất, Thị trấn Rạng Đông.

Phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Kết quả toàn huyện vận động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” được trên 1 tỷ đồng, trong đó cấp huyện vận động được trên 488 triệu đồng, cấp xã trên 522 triệu đồng; Vận động các doanh nghiệp ngoài huyện ủng hộ về Quỹ “Vì người nghèo”  được 4 tỷ 500 triệu đồng .  UBMTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới 14 nhà với tổng trị giá 700 triệu đồng,  trong đó cấp tỉnh hỗ trợ xây mới 8 nhà 400 triệu đồng, cấp huyện 6 nhà 300 triệu đồng; sửa chữa 7 nhà 52 triệu đồng. Hỗ trợ thăm hỏi, khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 253 xuất với số tiền 143 triệu đồng.  

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do UBMTTQ phát động đã được các tổ chức thành viên nhiệt tình hưởng ứng tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt và bám sát theo nội đăng ký đầu năm, chất lượng giám sát, phản biện xã hội của các địa phương từng bước được nâng lên ; Hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tổ chức triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả; công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục duy trì và mở rộng. Thường xuyên củng cố kiện toàn thay thế kịp thời các Ban công tác Mặt trận, các thôn, khu dân cư và UBMTTQ các cấp trên địa bàn.

anh tin bai

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;  đồng chí Sái Hồng Thanh – Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả mà UBMTTQ huyện đạt được, đặc biệt trong công tác tuyên truyền GPMB các dự án trọng điểm địa bàn huyện. Giao nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư huyện uỷ nhấn mạnh: UBMTTQ huyện tập trung chỉ đạo UBMTTQ các xã, thị trấn tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kì 2024 - 2029 đúng kế hoạch; UBMTTQ huyện phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể sắp xếp bộ máy của các xã, thị trấn sau khi sáp nhập; Phối hợp cùng với Ban dân vận huyện uỷ hướng dẫn các xã, thị trấn  tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện GPMB các dự án, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

 

Trung tâm VH - TT& TT huyện.


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang