image banner
Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 158

HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026 long trọng  tổ chức kỳ họp thứ 8.

Dự Kỳ họp có các ông:  Sái Hồng Thanh – TUV, Bí thư huyện ủy ,Chủ tịch HĐND huyện, Trịnh Minh Đức – Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Phạm Tiến Trường – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Trần Văn Dương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XIX, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai

(Ông Sái Hồng Thanh – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kì họp)

UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2022. Báo cáo khẳng định: Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả; dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Năng suất lúa Xuân và các loại cây trồng đạt khá. Chăn nuôi phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Ngành thủy sản duy trì mức tăng khá, sản lượng và hiệu quả kinh tế nâng lên. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Huyện đã có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21 thôn, xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải được phục hồi sau giai đoạn dịch bệnh Covid 19. Các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công theo đúng tiến độ. Tính đến ngày 8/12/2022, tổng thu nội địa cân đối ngân sách của huyện đạt trên 380 tỷ đồng đạt 108% dự toán tỉnh và huyện. Tổng chi ngân sách đạt 837,9 tỷ đồng, đạt 149% dự toán tỉnh giao đạt 122% dự toán huyện, bao gồm cả chương trình mục tiêu, chính sách mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án,...). Hoạt động văn hóa –xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả việc xử lý các văn bản hành chính qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, tiếp nhận giải quyết Thủ tục hành chính qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì công tác tiếp dân và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

anh tin bai

                              ( Các đại biểu dự Kì họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kì 2021 - 2023)

Tại kỳ họp, thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành năm 2023. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố, cáo; Công tác phòng, chống tham những; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu phản ánh tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Cũng tại kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện các tờ trình có nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện còn thông qua các nội dung như: Thường trực HĐND huyện trình: Kết quả giám sát chuyên đề về “ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 18/12/2020 của HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 về thực hiện Đề án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng giao thông huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021 – 2023. Trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026. Và thông qua các báo cáo của các Ban HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; Báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

Thường trực HĐND đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Sau khi, các ngành tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

anh tin bai

(Ông Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp)

Kết thúc kỳ họp đã thông qua các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Hưng năm 2023. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng năm 2023. Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước huyện. Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phân bổ cho các xã năm 2022.  Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng năm 2023. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2023.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Sái Hồng Thanh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt khẩn trương đôn đốc giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp; ngay sau kỳ họp UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch phát triển, triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường trực UBND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                  Trung tâm VH-TT&TT


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang