image banner
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 552

Ngày 25/7/2023, HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX  nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 11

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Thanh Long - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Sái Hồng Thanh - TUV,  Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Phạm Tiến Trường - Phó Bí thư TT Huyện ủy; Hoàng Trọng Nghĩa - Phó BT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND các xã thị trấn.

 

anh tin bai

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng  -  an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Sái Hồng Thanh - Bí thư Huyện ủy ,  Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Những vấn đề được xem xét, thảo luận tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Để hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận các nội dung, báo cáo, tờ trình, đóng góp các ý kiến thiết thực để Nghị quyết của HĐND huyện thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Ngô Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó: 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp đã tác động lớn đến phát triển kinh tế  xã hội. Với sự quyết tâm, nỗ lực, Huyện đã bám sát sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các Sở, ngành của tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện vẫn phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế ước đạt 6.173 tỷ đồng, trong đó sản xuất công nghiệp  tiểu thủ công nghiệp đạt 3.213 tỷ đồng, đạt đạt 115,3% so cùng kỳ; xây dựng cơ bản ước đạt 1.753 tỷ đồng, đạt 115,1% so cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại  dịch vụ ước đạt 1.207 tỷ đồng, đạt 115 % so cùng kỳ (theo giá so sánh 2010)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến hết ngày 30/6/2023 là: 187,54 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh và huyện, tổng chi ngân sách thực hiện đến ngày 30/6/2023 là: 372,74 tỷ đồng, đạt 61% dự toán tỉnh giao, đạt 50% dự toán huyện giao (bao gồm cả chương trình mục tiêu, chính sách mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án,...)...

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm được thực hiện có hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả việc xử lý các văn bản hành chính qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì công tác tiếp dân và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tại kỳ họp: Thường trực HĐND huyện; UBMTTQ huyện; Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân; Cục thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. UBND huyện: Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố, cáo; Công tác phòng, chống tham những; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu phản ánh tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định các tờ trình có nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện còn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thường trực HĐND huyện trình kết quả giám sát chuyên đề về “Kết quả, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2021 - 2023”. Dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện và thông qua các báo cáo của các Ban HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Sau khi Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện. Các ngành tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

anh tin bai

Kết thúc kỳ họp đã thông qua các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Thái, Trung, Sơn đoạn từ đường Thái Thịnh xã Nghĩa Thái đến Đền Liêu Hải xã Nghĩa Trung. Giai đoạn 1: Từ Đền Liêu Hải đến cống Đại Tám 10 xã Nghĩa Trung; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng; Nghị quyết về việc dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nghĩa Hưng; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Nghĩa Phong; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà học, phòng chức năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Ngọc Lâm xã Nghĩa Hải; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học khu B xã Nghĩa Hải; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Sái Hồng Thanh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Các Nghị quyết của kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Để các Nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: ngay sau kỳ họp Uỷ ban nhân dân huyện, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 ở mức cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.

 

          

             


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang