image banner
Huyện ủy Nghĩa Hưng tham dự hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Lượt xem: 286

Chiều 18/10/2023. Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà Văn hóa  3 - 2 tỉnh và trực tuyến đến 219 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tổ chức 2 điểm cầu tại huyện và 24 điểm cầu tại 24 xã, thị trấn trong huyện.

anh tin bai

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 2 tháng10 đến ngày 8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương tám và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá VIII…

anh tin bai

Cùng với truyền đạt các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông báo nhanh kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023, liên hệ các nội dung quan trọng của Hội nghị với tình hình thực tiễn của tỉnh. Qua đó mong muốn các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy sáng tạo, nỗ lực cố gắng cao nhất đóng góp vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030./.     

 

Trung tâm VH - TT&TT huyện


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang