image banner
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 157

Sáng ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

 Đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Nghĩa Hưng có đồng chí Phạm Tiến Trường - Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện phục trách công tác dân chủ. Tại điểm cầu 24 xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác dân chủ ở các cơ quan, đơn vị thuộc xã, thị trấn.

anh tin bai

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ tư, ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật gồm 6 chương 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ, vai trò tự quản của nhân dân. Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

anh tin bai

Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức Nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân và đất nước. Đồng thời, luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai. Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và kỷ luật cụ thể của các đơn vị, người đứng đầu trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành luật. /.

 

Trung tâm VH - TT&TT huyện.


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang