image banner
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030
Lượt xem: 747

Sáng ngày 28/4/2022,  Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là hội nghị quan trọng về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện cho nhiệm kỳ này cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo có tính khả thi cao nhất.

 

anh tin bai

Dự hội nghị có Đồng chí Sái Hồng Thanh – TUV, Bí Thư Huyện ủy, Đồng chí Phạm Tiến Trường – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn

anh tin bai

 Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Nghị quyết số 09-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030.

anh tin bai

         Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thông qua hội nghị này, nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài./.

 

                                                                                                                                PV: Dương Liễu - Trần Bảy


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang