Lượt xem: 3000

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 27/7/2020 - 29/7/2020, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, huyện Nghĩa Hưng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(Ảnh: Đ/c Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Chiều ngày 27/7/2020, Đại hội tiến hành phiên trù bị:

Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020, đồng chí Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ rõ tầm quan trọng của phiên trù bị, đồng chí đề nghị các đại biểu về dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy, chương trình để Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 07 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình đại hội phiên chính  thức; nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận; trình dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; dự thảo Nghị quyết đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; thống nhất một số nghi thức phiên đại hội chính thức; thảo luận tại tổ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, dự thảo nghị quyết đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/7/2020, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Về dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của  tỉnh; đại biểu các đơn vị kết nghĩa; đại biểu các huyện và thành phố; đại biểu các hội đồng hương; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của huyện qua các thời kỳ.

 Về phía huyện đồng chí Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Hồng Thanh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sái Hồng Thanh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 249 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 8625 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đảng bộ, quânnhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Tại đại hội lần thứ XXV sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XXIV; thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Sái Hồng Thanh - Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị, báo cáo khẳng định: năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; 14/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra đều đạt và vượt. Huyện đã hoàn thành xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2017, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đại hội lần thứ XXIV đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt 9,78%/năm (giá so sánh năm 2010). Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy  sản phát triển toàn diện, bền vững, từng bước được cơ cấu lại. Giá trị thu nhập trên ha canh tác đạt 124 triệu đồng/năm. Tập trung đẩy mạnh nuôi trồng khai thác  thủy hải sản, từng nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ  quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, thương mại dịch vụ phát triển khá, đạt 79,5%. Công tác quản lý  tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tăng 22%/năm so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành quả quan trọng, huy động tổng nguồn vốn 2301 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn từ công trình hạ tầng huyện làm chủ đầu tư 1310 tỷ đồng, nguồn vốn do xã, thị trấn chủ đầu tư 991 tỷ đồng; nhân dân tự nguyện góp, hiến trên 252 ha đất để là các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững.

 Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư xây dựng với nhiều dự án trọng điểm như: Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc Bắc Nam tại nút giao Cao Bồ - Ninh Bình; cầu Thịnh Long, Tỉnh lộ 487 tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Trong 5 năm  qua, trên địa bàn huyện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp đã thu hút 33 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất  công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ với mức đầu tư trên 4450 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông giai đoạn I với diện tích 519 ha; 3 cụm công nghiệp đang đi vào hoạt động với diện tích quy hoạch khoảng 50 ha gồm khu công nghiệp Nghĩa Sơn, Nghĩa Thái, Nghĩa Minh thu hút 12.000 lao động.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hiệu quả; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng xác định mục tiêu: khơi dậy và phát huy sức mạnh truyền thống của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tiên tiến xuất sắc. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế biển. Phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 30% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng huyện Nghĩa Hưng bình yên, giàu đẹp, là một trong những huyện mạnh của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng  đại hội, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân huyện Nghĩa Hưng đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận và đề ra giải pháp thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ, đó là: Chủ động bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh CoVid -19 và chỉ đạo của tỉnh không được lơ là, chủ quan, quyết liệt nhưng phải bình tĩnh trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch có hiệu quả. Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu các cấp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng ven biển theo quy hoạch đã được phê duyệt, hoàn thành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông để thu hút các nhà đầu tư, phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dệt may có công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; triển khai thực hiện, quản lý khu đô thị Rạng Đông, khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông để thu hút các nhà đầu tư theo hướng phát triển đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, trong đó chuyên sâu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút du lịch và nghỉ dưỡng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với nhân dân để xây dựng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu là một trong huyện đi đầu trong tỉnh....

Do điều kiện công tác, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội.

Buổi chiều ngày 28/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV tiếp tục chương trình làm việc. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV. Đại hội tiến hành Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV và bầu được 38 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Ban chấp hành Đảng huyện khóa XXV.

  Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy,  Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Sáng ngày 29/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV làm việc ngày thứ 3 và bế mạc Đại hội:

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Sái Hồng Thanh - Bí thư Huyện ủy khóa XXV phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội tín nhiệm bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới trong thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ đảng viên, ra sức phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, góp phần xây dựng huyện Nghĩa Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm: 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, đúng nguyên tắc. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Sái Hồng Thanh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đặc biệt, Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, tổ công tác và các cơ quan tham, mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đơn vị bạn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của huyện; các tiểu ban giúp việc và cán bộ, công chức của huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần vào thành công của Đại hội. Để đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đại hội đề nghị, các đại biểu và các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Đại hội, cụ thể hoá thành các đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác; quyết tâm xây dựng huyện nhà ngày thêm giàu mạnh, văn minh.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

 (Ban Biên tập Trang TTĐT huyện)

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6