Lượt xem: 483

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tham quan mô hình trình diễn giống lúa mới tại xã Nghĩa Phong

Sáng ngày 16/2/2021 (tức ngày 5/1 Âm lịch), đồng chí Trần Văn Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tham quan mô hình trình diễn giống lúa mới ĐH12 tại làng Thành An, xã Nghĩa Phong.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong vụ xuân năm 2021, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới ĐH12 tại xã Nghĩa Phong và giống lúa mới CNC11 tại thị trấn Liễu Đề, trong đó mô hình tại TT Liễu Đề có diện tích 3 mẫu được triển khai gieo cấy bằng phương pháp gieo sạ hàng. Mô hình trình diễn giống lúa mới ĐH12 ở làng Thành An, xã Nghĩa Phong có diện tích 8 mẫu, trong đó 1 mẫu được triển khai bằng phương thức cấy truyền thống, 7 mẫu cấy bằng máy nhưng cùng công thức bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…. Đến khi thu hoạch lúa nhằm đánh giá, so sánh giữa gieo cấy bằng phương thức truyền thống và gieo cấy bằng máy cùng một mô hình./.

                     (PV: Trần Hương - Trung tâm VHTTTT huyện)
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6