Lượt xem: 103

UBND huyện: Hội nghị triển khai các kế hoạch công tác của BCĐ 138 huyện Nghĩa Hưng

Chiều ngày 22/4/2021, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Ban chỉ đạo 138 của huyện tổ chức hội nghị triển khai 3 kế hoạch: Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng nhân cư.  Xây dựng công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là hội nghị làm điểm của tỉnh để Công an các huyện, thành phố đến dự, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Về dự hội nghị có đồng chí Sái Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đại Tá Nguyễn Văn Hiển – Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an huyện báo cáo triển khai 3 kế hoạch và các tham luận của đồng chí Chủ tịch Hội nông dân huyện về xây dựng củng  cố, duy trì hoạt động các mô hình nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tư ở địa bàn nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lạc về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; đồng chí  Trưởng Công an xã Nghĩa Đồng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kèm cặp, quản lý cán bộ Công an cấp xã phòng ngừa sai phạm; đồng chí cán bộ Ban lao động, thương binh xã hội xã Nghĩa Hải về phát huy vai trò của nhân dân trong giáo dục, cảm hóa người lỗi lầm tại cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiển – Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Đối kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; kế hoạch phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lỗi lầm tại cộng đồng dân cư, Huyện Nghĩa Hưng tổ chức quán triệt phổ biến nội dung 2 kế hoạch đến đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của 2 kế hoạch, từ đó tự giác tham gia thưc hiện. Đối với Công an huyện Nghĩa Hưng nêu cao vai trò trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung của 2 kế hoạch căn cứ vào tình hình thực tiễn và những vấn đề nổi lên về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội đề xuất phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện từng chuyên đề, từng giai đoạn, đảm bảo tính hiệu quả. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tai tệ nạn xã hội, quản lý cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phối hợp xây dựng  nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo từng địa bàn, đối tượng cuốn hút mọi người tích cực tham gia hoạt động phong trào. Đối với xây dựng lực lượng công an xã, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị  đây là lực lượng thường xuyên giải quyết những công việc hằng ngày đối với nhân dân, là lực lượng bám cơ sở, tiếp nhận, giải quyết ngay từ đầu các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đây là chuyên đề đột phá của Công an tỉnh thực hiện năm 2021, đề nghị Công an huyện cần triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo theo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Qua triển khai thực hiện 3 kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 của huyện, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, Ban chỉ đạo 138 các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư nói riêng; góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện./.

 

                                  PV: Khương Dũng

 

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6