Giới thiệu cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ, về việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. UBND huyện đã giao cho Phòng Tư pháp và Thanh tra huyện triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”, tới các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.  Nội dung thi là kiến thức pháp luật về PCTN, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCTN…

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng lối sống đạo đức liêm chính và tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

          Về thể lệ cuộc thi có 2 phần.

          Phần 1 thi Trắc nghiệm với 25 câu hỏi kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ …

          Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta, đồng thời, đánh giá về tình hình tham nhũng trong thời gian gần đây, cũng như có đề xuất giải pháp nào để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới.

Phòng Tư pháp và Thanh tra huyện trân trọng giới thiệu cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người dân, tham gia hưởng ứng. Bài dự thi gửi về Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng trước ngày 01/10/2021 để tổng hợp gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh./.

                                 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NGHĨA HƯNG

 

 

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6