Lượt xem: 103

Công tác tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước.

 

         Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Kế hoạch số 01-KH/TB ngày 02/3/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Hưng, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện và phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; xây dựng các cụm tranh cổ động, pa nô, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tại khu vực trung tâm huyện, khu dân cư, các tuyến giao thông chính; tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện treo cờ Đảng,cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp…để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

           Tới thời điểm hiện tại, trên cổng chào điện tử của huyện đã có nhiều nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử; khu vực trung tâm huyện đã chăng treo hàng chục  băng rôn, 20 tranh tuyên truyền cổ động, dựng 2 cụm pano (mỗi cụm 60m2), treo hàng trăm cờ các loại phục vụ cho công tác bầu cử. Trên Trang TTĐT của huyện có banner và hàng chục bài viết tuyên truyền về bầu cử. Khu vực trung tâm tất cả các xã, thị trấn, khu vực đông dân cư, các khu vực bầu cử đều đã được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền, cờ Tổ quốc, cờ phướn,...

           Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện hàng ngày tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động về bầu cử đi đến tất cả các xã, thị trấn trong huyện, tuyên truyền về luật bầu cử và giới thiệu danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Nghĩa Hưng và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Việc đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                                       Phòng Văn hóa và Thông tin
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6