Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

 Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh và các huyện, thành phố. Ông Lê Quốc Chỉnh – Phó bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

 Tại hội nghị trực tuyến, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Kết quả giải quyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định tại các kỳ họp trước. Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến nay.

Cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan. Tại hội nghị trực tuyến, Ông Nguyễn Văn Trường – cử tri thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng đã có một số ý kiến, đề nghị: Tăng chế độ phụ cấp cho những người công tác ở tổ chức đoàn thể chính trị các thôn xóm, tổ dân phố. Quan tâm có chế độ phụ cấp đối với người tham gia là chi hội trưởng ở xóm, tổ dân phố. Đề nghị nâng mức kinh phí hoạt động của Ban công tác mặt trận cơ sở hàng năm, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động của cơ sở trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến, Ông Lê Quốc Chỉnh – Phó bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh./.

 

                                                                                 

                                                                                                                PV: Dương Liễu – Văn Bảy

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6