Lượt xem: 148

Hội LHPN huyện: Hội nghị Tập huấn cho nữ ứng cử viên HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 25/4/2021 vừa qua, tại nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Về dự có thạc sĩ chuyên viên cao cấp Hà Thị Thanh Vân – Phó giám đốc học viện phụ nữ Việt Nam, đồng chí Trần Thị Tươi – Trưởng ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Định – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa 19, các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đồng chí chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn

Hội nghị đã được thạc sĩ chuyên viên cao cấp Hà Thị Thanh Vân – Phó giám đốc Học viện phụ nữ Việt Nam tập huấn cho nữ ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 những kiến thức, kỹ năng cơ bản như: Xây dựng chương trình hành động tiếp xúc cử tri; Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri; Tiếp xúc truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân …Qua đó, giúp các nữ ứng cử viên hiểu biết đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về Hội đồng nhân dân, sẵn sàng tâm thế trở thành đại biểu HĐND, tự tin xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát thực tế, thiết thực góp phần hiện thực hóa nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

                                                                                  PV: Dương Liễu – Trần Bảy

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6