Lượt xem: 92

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

Vừa qua, Ban dân vận tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tại điểm cầu của tỉnh và 10 huyện, thành phố

Tại điểm cầu huyện, có đồng chí Phạm Tiến Trường – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện, đại diện thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn..

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Thơ – Chánh văn phòng Ban dân vận Trung ương truyền đạt về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Quan điểm của Đảng ta : «  Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt ». Dân vận của các cơ quan nhà nước là toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, phục vụ nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước suy cho cùng là phải làm cho kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một đi lên, mọi mặt xã hội ngày một tốt hơn, như vậy mới vận động được, thuyết phục được các tầng lớp nhân dân phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, cùng với chính quyền giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn …

                                                 

                                                      PV: Dương Liễu – Trần Bảy

                                            Trung tâm VH- TT&TT huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6