Lượt xem: 94

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự hội nghị có Ông Sái Hồng Thanh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, Ông Phạm Tiến Trường – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Ông Trần Văn Dương – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, cùng các ông bà đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Ban dân vận Huyện ủy, Phòng nội vụ huyện, lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện…

Căn cứ vào Nghị quyết số 1187 ngày 11/1/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ; theo số liệu của Cục Thống kê, dân số huyện Nghĩa Hưng hiện nay là 175.769 người thì số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 35 đại biểu. Huyện Nghĩa Hưng được thành lập 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó, có 5 đơn vị được bầu 3 đại biểu và 5 đơn vị được bầu 4 đại biểu. Như vậy, danh sách những người đủ tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu ít nhất phải có 60 đại biểu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua và nhất trí với danh sách 60 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, có 38 nam chiếm 63,3%, 22 nữ chiếm 36,7% ; 14 người ngoài Đảng chiếm 23,3% ; 21 người trẻ tuổi dưới 40 chiếm 23,3% ; 15 người tái cử chiếm 25%. Về trình độ học vấn, chuyên môn :  51 người có trình độ PTTH chiếm 85% ; 42 người có trình độ Đại học chiếm 70% ; 13 người trình độ thạc sĩ chiếm 21,7%. Về trình độ chính trị : 19 người có trình độ sơ cấp, Trung cấp chính trị ; 21 người có trình độ cao cấp chính trị và 2 người có trình độ cử nhân chính trị.

                     

PV: Dương Liễu – Trần Bảy

Trung tâm VH- TT- TT huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6