Đăng nhập
Tin Mới

Lịch công tác của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Năm 2021
Tuần 20, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 tới ngày 09/05/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
10/05/2021
29/3/2021 (AL)

- 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc với cử tri .

- 08h00, tại Hội trường tầng 1 UBND huyện: Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thứ ba
11/05/2021
30/3/2021 (AL)

- 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 04 tiếp xúc với cử tri .

- 08h00, tại Hội trường tầng 1 UBND huyện: Giải quyết kiến nghị của 11 hộ Tổ dân phố 2 – TT Quỹ Nhất đề nghị cấp GCN QSD đất (HTX Mộc Tiền Phong).

- 14h00, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 03 tiếp xúc với cử tri .

- 14h00, tại Phòng họp tầng 1 UBND huyện: Hội nghị bàn giải pháo tháo gỡ khó khăn trong thực hiện GPMB hệ thống đường ống dẫn nước sạch của Công ty TNHH Mai Thanh.
Thứ tư
12/05/2021
1/4/2021 (AL)
- 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02 tiếp xúc với cử tri (Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Nam Trực).

- 14h00, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 01 tiếp xúc với cử tri .

- 14h00, tại Hội trường tầng 1 UBND huyện: Duyệt phươn án đấu giá đất các xã, thị trấn.
Thứ năm
13/05/2021
2/4/2021 (AL)
- 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc với cử tri . - 14h00, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 05 tiếp xúc với cử tri .
Thứ sáu
14/05/2021
3/4/2021 (AL)
  - 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 06 tiếp xúc với cử tri . - 14h00, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 09 tiếp xúc với cử tri
Thứ bảy
15/05/2021
4/4/2021 (AL)
- 07h30, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 08 tiếp xúc với cử tri. - 14h00, tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc với cử tri
Chủ nhật
16/05/2021
5/4/2021 (AL)
Ghi chú: