image banner
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG
Lượt xem: 6825

              1.  Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

-     Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

-     Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính; nội vụ; chương trình tổng thể cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; ký thông báo, quyết định chủ trương đầu tư theo phân cấp của HĐND huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

-     Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trưởng ban an toàn giao thông của huyện.

-      Phụ trách các cơ quan thuộc Khối nội chính và Phòng Nội vụ.

- Là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện.

-     Giữ mối quan hệ thường xuyên với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện, UBMTTQ huyện và các đoàn thể chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, Thi hành án Dân sự huyện và công tác đối nội, đối ngoại của UBND huyện.

              2.   Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

- Thực hiện các công việc của Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện phân công. - Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác Tôn giáo, công tác Dân số và giải quyết việc làm, một số nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện phân công. Chỉ đạo công tác GPMB; thực hiện các bước tiếp theo, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND huyện hoặc Nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin ...

- Phụ trách các xã, thị trấn: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thái, Hoàng Nam, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, TT Liễu Đề, Nghĩa Trung.

- Phụ trách các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa TT&TT; Trung tâm GDNN và Trung tâm GDTX- GDNN huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính những lĩnh vực, tiêu chí của các cơ quan, đơn vị phụ trách

- Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi công tác, vắng mặt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Giữ mối liên hệ với các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách. 

 3.      Đồng chí Ngô Hoài Nam - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chỉ đạo công tác GPMB; thực hiện các bước tiếp theo, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND huyện hoặc Nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; xúc tiến và thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Phụ trách các xã, TT: Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông, Nam Điền.

- Phụ trách các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Chi Cục Thuế; Chi cục thống kê; Điện lực huyện; Kho bạc NN huyện; Đội quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính những lĩnh vực, tiêu chí của các cơ quan, đơn vị phụ trách

- Giữ mối quan hệ với các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

4.      Đồng chí Trần Trung Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo công tác GPMB, thực hiện các bước tiếp theo, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND huyện hoặc Nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác xúc tiến và thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Phụ trách các xã, thị trấn: Nghĩa Sơn; Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú; Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, TT Quỹ Nhất,

- Phụ trách các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; các Ngân hàng NN&PTNT; Văn phòng điều phối nông thôn mới; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính những lĩnh vực, tiêu chí của các cơ quan, đơn vị phụ trách

- Giữ mối quan hệ với các ngành của tỉnh đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện.


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang