Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Lượt xem: 906

 

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Đồng chí: Trần Văn Dương

Ngày sinh: 07/8/1973

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 20/12/1966

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

3. Đồng chí: Ngô Hoài Nam

Ngày sinh: 09/5/1986

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí: Trần Trung Hiếu

Ngày sinh: 15/9/1977

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

 

II. THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. Đồng chí: Ngô Hoài Nam

Ngày sinh: 09/5/1986

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

2. Đồng chí: Dương Văn Thiệp

Ngày sinh: 05/5/1978

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

3. Đồng chí: Bùi Văn Trúc

Ngày sinh: 24/12/1967

Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Đồng chí: Lương Đình Của

Ngày sinh: 04/5/1975

Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

5. Đồng chí: Trần Ngọc Sơn

Ngày sinh: 15/11/1968

Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ

6. Đồng chí: Khương Văn Toàn

Ngày sinh: 02/6/1978

Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 12/6/1972

Chức vụ: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

8. Đồng chí: Nguyễn Xuân Liễm

Ngày sinh: 12/7/1980

Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin

9. Đồng chí: Nguyễn Văn Đức

Ngày sinh: 05/12/1978

Chức vụ: Chánh Thanh tra

10. Đồng chí: Phạm Văn Thiệu

Ngày sinh: 7/5/1971

Chức vụ: Trưởng Phòng Tư pháp

11. Đồng chí: Lại Trọng Hiếu

Ngày sinh: 05/5/1971

Chức vụ: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Tâm

Ngày sinh: 09/9/1987

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Y tế


 

Tin Khác


image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang