image banner
Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đối tượng 3 tỉnh Nam Định năm 2021.
Lượt xem: 207

Vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng giáo  dục quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đối tượng 3 cho 59 đồng chí là Phó các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Trưởng, phó các cơ quan đơn vị; Phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện; các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

 

    Trong thời gian bồi dưỡng 12 ngày, các đồng chí cán bộ đối tượng 3 được học tập, quán triệt các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Dự bị động viên; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;  kỹ thuật bắn súng ngắn K54 bài 1; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Kết thúc lớp bồi dưỡng, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng an ninh, kinh tế đối ngoại; Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện hội nhập Quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ./.

 

                                                                                                                   PV: Khương Dũng


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang