image banner
Nghĩa Hưng tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 1338

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban chỉ đạo 35 huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch công tác

                                                                                                Ảnh: Thu Thủy

Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 huyện); thành lập Nhóm cộng tác viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngay sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo 35 huyện bám sát Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống phá, cơ hội chính trị. Đồng thời kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, vấn đề nhạy cảm, vấn đề mới; những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Qua đó, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các trang, nhóm trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 huyện hoạt động theo quy chế, kịp thời đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin tích cực trên các lĩnh vực của đất nước và địa phương, tạo tính lan tỏa nguồn tin chính thống đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm theo dõi. Qua đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, đã nhận diện, phân biệt những thông tin giả, sai sự thật, tiến hành ngăn chặn những tin xấu, độc gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã thực hiện đăng tải, tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã đăng tải, tuyên truyền nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, với trên 150 bài viết về các lĩnh vực như: Thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điểm mới của Đại hội XIII; về cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế của đất nước; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời cập nhật thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế… Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua quá trình thực hiện đã tạo được chuyển biến tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các cấp ủy đảng chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, sớm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những vấn đề bất cập, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất ổn định chính trị. Với việc nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan và đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đó cũng chính là nền tảng tư tưởng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghĩa Hưng cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 huyện Nghĩa Hưng tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban TVTU để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để phát huy thành quả cách mạng, tự hào dân tộc, đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt; quan điểm, mục tiêu của tỉnh, của huyện về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội… Duy trì hoạt động hiệu quả của các trang, nhóm trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 huyện trong việc chủ động đăng tải thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những việc làm tốt trong xã hội; tăng cường các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch./.

Nguyễn Thị Hoa
(Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hưng)

 


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang