image banner
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 1619

Ngày 17/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

(Ảnh: Đại tá Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng dự có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy. Đại biểu ở huyện, đồng chí Sái Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXV.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và thảo luận, biểu quyết 100% nhất trí giới thiệu nhân sự các chức danh để HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành bầu tại kỳ họp thứ nhất theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần của Trung ương, của tỉnh. Kết quả nổi bật là: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề trong Chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, toàn huyện có 135.078/136.039 cử tri đi bầu, đạt 99,29%, có 10/24 xã, thị trấn đạt 100%; kết quả đã bầu được 3/3 đại biểu Quốc hội, 6/6 đại biểu HĐND tỉnh, 34/35 đại biểu HĐND huyện, 596/615 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Làm tốt công tác chính sách cán bộ, phát triển đảng viên mới, xét trao tặng Huy hiệu Đảng. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát. Xây dựng chương trình hoạt động thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường chỉ đạo công tác tôn giáo. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục giữ được sự ổn định. Các cấp, các ngành đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo gieo cấy vụ lúa Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, sản xuất vụ Đông có nhiều cố gắng và hiệu quả. Tập trung rà soát, lựa chọn 10 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Sản xuất CN-TTCN, hoạt động thương mại và dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công theo đúng tiến độ. Hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tập chỉ đạo, hiện chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, tiếp nhận giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghĩa Hưng đạt được trong thời gian qua và nêu một số nhiệm vụ mà Huyện ủy Nghĩa Hưng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và kết luận Hội nghị, đồng chí Sái Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề trong Chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết theo quy định. Tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp thường lệ năm 2021, kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu; Lãnh đạo hoàn thành tổ chức Đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ, Đại hội Hội Chữ thập đỏ, Đại hội Cựu thanh niên xung phong, Đại hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Thường vụ Huyên uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Làm tốt công tác chính sách cán bộ, phát triển đảng viên mới, xét trao tặng Huy hiệu Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị hoàn thiện bài viết tham gia giải báo chí về Xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) lần thứ 6 - năm 2021. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện của công dân ở một số đơn vị. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tận dụng tốt cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. MTTQ huyện phối hợp với Toà án nhân dân huyện rà soát, lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Hội LHPN huyện tích cực chỉ đạo, chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nông dân huyện tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi. Hội Cựu chiến binh huyện chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ công tác kiểm tra của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh. Liên đoàn lao động huyện đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ huyện đến cơ sở về triển khai Bộ luật Lao động năm 2019. Đoàn thanh niên huyện tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện, chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2021".

Tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình vận hành tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông, chủ động kế hoạch chống úng trong mùa mưa bão. Chỉ đạo tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung theo quy hoạch. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng; giám sát, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh không để xảy ra lây lan diện rộng, đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công các công trình PCTT trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè phát hiện kịp thời và xử lý các sự cố xảy ra. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung nguồn lực để hoàn thành các nội dung NTM nâng cao theo kế hoạch. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu của xã Nghĩa Minh. Thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU, ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới, đặc biệt chú ý về quản lý đất đai liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo Quyết định 375/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện GPMB phục vụ dự án xây dựng khu dân cư tập trung, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ đấu giá QSD đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và trình UBND huyện ký GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo phương án 42 và sau đấu giá. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đôn đốc các nhà thầu xây dựng, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, an toàn trong mùa mưa bão. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án lớn vào khu vực ven biển để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Tích cực khai thác các nguồn thu, chỉ đạo thu đúng, thu đủ. Quản lý chặt chẽ kế hoạch thu chi, đảm bảo theo kế hoạch. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhất là tăng cường tuyên truyền để giữ vững và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chỉ đạo các nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCCN, PCTT&TKCN theo quy định. Chuẩn bị tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2021 tại xã Nghĩa Hùng. Đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động công tác phòng chống cháy nổ. Tiếp tục nắm tình hình khiếu tố ở thị trấn Rạng Đông; tình hình các đạo lạ chưa được công nhận, tình hình vi phạm đất đai ở các cơ sở tôn giáo. Tiếp tục triển khai kế hoạch cấp CCCD gắn chíp điện tử; kế hoạch phúc tra cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

(Văn phòng Huyện ủy Nghĩa Hưng)


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang