image banner
Thông báo công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách huyện Nghĩa Hưng quý III năm 2023
Lượt xem: 127

 

thong-bao-cong-khai-quy-III-nam-2023.pdf

 

cong-khai-bao-cao-quy-III-nam-2023.pdf

 

Thuyet-minh-cong-khai-quy-III-nam-2023.pdf


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang