image banner
Tài liệu Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 117

Ke-hoach-CCHC-2023-huyen-1-.pdf

phu-luc-Ke-hoach-CCHC-2023-huyen-1-.pdf

Ke-hoach-chuyen-doi-so-nam-2023.pdf

Phu-luc-nhiem-vu-chuyen-doi-so-2023.pdf

Ke-hoach-Phat-trien-chinh-quyen-so-trong-cai-cach-hanh-chinh.doc

phu-luc-kem-theo-ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-trong-CCHC.xlsx


image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang