image banner
Huyện Nghĩa Hưng triển khai nhiều biện pháp giúp người dân hiểu rõ hơn tiện ích của dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 90

Thời gian qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp quan trọng được các xã, thị trấn trong huyện Nghĩa Hưng tập trung thực hiện nhằm từng bước xây dựng chính quyền số. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với tốc độ phát triển nhanh của hạ tầng công nghệ thông tin, rất nhiều giao dịch trong đời sống xã hội của người dân đã được kết nối thông qua mạng Internet. Phát huy lợi thế đó, thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn huyện đã được triển khai quyết liệt với các biện pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Trong đó, giải pháp then chốt chính là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân; cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận một cửa các cấp.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: Xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính và đăng tải tin, bài qua hệ thống đài phát thanh, Cổng thông tin điện tử từ cấp huyện đến xã, thị trấn; hướng dẫn và trao đổi thông tin về dịch vụ công trực tuyến trong các hội nghị; tuyên truyền trực quan qua pa nô, băng rôn…

Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc hướng dẫn và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho cá nhân, doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, vào đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 về phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ vậy, hàng tháng UBND huyện đều có văn bản đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND trong đó chú trọng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, đến nay 100% các thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ đều được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công được sử dụng nhiều hơn đã giúp tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân.

Để dịch vụ công trực tuyến tiếp tục phát huy được hiệu quả, thực chất phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian tiếp theo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ và nhân dân về dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ để nâng cao chất lượng phủ sóng Internet trên địa bàn; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin về chuyển đổi số…

                                                                              Phòng Văn hoá và Thông tin huyện


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang