image banner
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG VỚI PHƯƠNG CHÂM “ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM – KỶ CƯƠNG, LIÊM CHÍNH – BẢN LĨNH, HIỆU QUẢ”; TÍCH CỰC THAM MƯU CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Lượt xem: 577

Trải qua chặng đường 63 năm từ khi thành lập ngành Kiểm sát nhân dân(26/7/1960 – 16/7/2023); dưới sự lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, của Huyện ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc huyện và phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của UBND huyện, các ngành, các cấp cũng như đồng tình ủng hộ của nhân dân cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt khó của tập thể Chi uỷ - Lãnh đạo, Cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả” theo Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Kế hoạch công tác số 84/KH-VKS-VP ngày 19/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ địa phương. Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong 6 tháng đầu năm 2023, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân góp phần có hiệu quả giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển. Kết quả nổi bật một số khâu công tác như sau:

- Công tác kiểm sát án hình sự: Đã thụ lý giải quyết 64/78 tin báo tố giác tội phạm đạt 82%; kiểm sát điều tra 43 vụ/74 bị can; truy tố 42 vụ/72 bị can đạt tỷ lệ 100%; kiểm sát xét xử 42 vụ/79 bị cáo; giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; việc bắt giữ, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai, án trả hồ sơ điều tra bổ sung, không có trường hợp trốn, chết trong nhà tạm giữ. Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm; kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 6 xã, thị trấn và nhà tạm giữ công an huyện.

- Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự: Kiểm sát 100% các thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Toà án. Phân công Kiểm sát viên tham gia 48 phiên tòa, 12 việc hành chính.

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Kiểm sát chặt chẽ 100% các quyết định thi hành án; chủ động xác minh 57/124 việc do Chi cục Thi hành án dân sự xếp vào diện chưa có điều kiện thi hành án (đạt tỷ lệ 46%).

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân và giải quyết 100% đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

                                                           Đồng chí Phạm Văn Ngọc – Viện trưởng

Tham gia xét xử phiên toà rút kinh nghiệm dân sự

Thông qua công tác kiểm sát, phát hiện vi phạm của các cơ quan liên quan và hữu quatn và đã ban hành 4 kiến nghị, 10 kết luận, 9 kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế để đảm bảo cho pháp chế được thống nhất. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xây dựng 10 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; tổ chức 12 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm (Hình sự 07 vụ, dân sự 05 vụ), 4 phiên tòa trực tuyến, trình chiếu số hoá hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm sát viên tại phiên toà, tổ chức 04 phiên toà xét xử lưu động tại các xã, thị trấn để tuyên truyền giáo dục pháp luật đến nhân dân trong huyện.

Công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với các cơ quan tư pháp

Làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy - Chính quyền địa phương trong công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai… khi có yêu cầu.

Những vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, dư luận, quần chúng nhân dân quan tâm, Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Ngành cấp trên để có đường lối xử lý đúng pháp luật.

Phối hợp duy trì quan hệ chặt chẽ đối với các cơ quan nội chính, nhất là 3 cơ quan làm án cấp huyện để tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Công tác xây dựng đảng: Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên, đặc biệt là việc quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ - Chi ủy. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 và Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023.

anh tin bai

Sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023

Từ những kết quả nêu trên: Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng “Bằng khen” về phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. Cá nhân có 03 đồng chí được ngành Kiểm sát nhân dân tặng bằng khen, giấy khen…

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023), Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng xin trân trọng cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân trong huyện. Trong thời gian tới kính mong, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ nhiều hơn nữa để Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phạm Văn Ngọc

Viện trưởng Viện KSND huyện Nghĩa Hưng

 

 


image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement
anh tin bai

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiThông báo - Giấy mời
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang