Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung Thiên Bình xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500)
Số ký hiệu văn bản 3871/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung Thiên Bình xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (tỷ lệ 1/500)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Ngô Hoài Nam
Tài liệu đính kèm QĐ 3871, ngày 8.10.2021 phê duyệt nv và DT quy hoạch chi tiết, của UBND huyện.pdf