Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình cải tạo, nâng cấp vùng nuôi trồng thủy sản thị trấn Rạng Đông thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 3889/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình cải tạo, nâng cấp vùng nuôi trồng thủy sản thị trấn Rạng Đông thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Ngô Hoài Nam
Tài liệu đính kèm 16. QĐ 3899, 12.10.2021 phê duyệt nv và DT bước sau TK cơ sở, của UBND huyện.pdf