Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thắng
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_38_UBND_ngay_2942021_20210504_0001_20210504083315956950.pdf