Về việc triển khai cấp bách một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 239/UBND-VP
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai cấp bách một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn UBND huyện
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Văn Dương
Tài liệu đính kèm Cong_van_239_UBND_ngay_3042021_20210430_0001_20210430070355335330.pdf