image banner
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng
Số ký hiệu văn bản 98/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực 18/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành HĐND huyện Nghĩa Hưng
Lĩnh vực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Người ký duyệt Sái Hồng Thanh
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-98-HDND_0001.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
Bản quyền thuộc Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 0228.3871.090     Fax: 0228 3871.090
Email:vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

Designed by VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang