Lượt xem: 297
Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm “vì người nghèo”

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 17/10. Trong năm 2016, cán bộ, nhân dân trong huyện đã tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo’. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện được 165.560.000 đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng tích cực vận động nhân dân địa phương ủng hộ, xây dựng “Quỹ vì người” của xã, thị trấn. Từ nguồn quỹ trên, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp sửa chữa 87 ngôi nhà cho người nghèo. Ngoài ra, còn trợ cấp trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu hàng ngàn xuất quà với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, huyện nhà vẫn còn gia đình nghèo có nhà ở dột nát cần hỗ trợ làm mới, nâng cấp sửa chữa. Và còn có rất nhiều người nghèo, học sinh khó khăn cần được hỗ trợ.

Để tiếp tục đẩy mạnh mở rộng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2017 đạt kết quả cao, góp phần cùng toàn Đảng, nhà nước thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa việc giảm nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chiều ngày 27/9/2017, Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức họp Ban vận động “Ngày vì người nghèo” của huyện, triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2017.  Thông qua tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 02 ngày 6/9/2010 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo’, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn cách mạng mới. Tạo thêm nguồn lực để trực tiếp chăm lo giúp đỡ người nghèo có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn trong sản xuất. Cùng các cấp đẩy mạnh tiến trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Phấn đấu năm 2017, tổng quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã đạt từ 500 triệu đồng trở lên. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đạt trên 150 triệu đồng, quỹ cấp xã đạt trên 350 triệu đồng.

             Bình An – Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6