Lượt xem: 349
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 28/12/2017, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

(Ảnh: Đ/c Hà Lan Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Về dự hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm dạy nghề công lập huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; các đồng chí Nguyên ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Nguyên phó chủ tịch HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện...

Hội nghị đã tập trung học tập, quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do đồng chí Hà Lan Anh – TUV, Bí thư Huyện uỷ trình bày; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới” do đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TVHU, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trình bày.

Sau đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận chương trình hành động của Huyện uỷ Nghĩa Hưng thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Để các nghị quyết đi vào thực hiện có hiệu quả, Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết viết thu hoạch cá nhân, tập trung phân tích làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, liên hệ với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được phân công phụ trách./.

PV: Bình An- Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6