Lượt xem: 819
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hưng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017

Sáng ngày 27/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghĩa Hưng tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác Mặt trận cho cán bộ cơ sở năm 2017

(Ảnh đ/c Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  phát biểu khai mạc hội nghị)

          Về dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt Trận TQVN tỉnh Nam Định; đồng chí Nguyễn Danh Cường – Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; đồng chí Lê Hồng Thanh- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Xuân Trường - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, TT, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải và thị trấn Quỹ Nhất.

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thanh- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tổ chức tập huấn công tác mặt trận nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức mới có hệ thống về công tác Mặt trận; công tác tôn giáo, công tác giám sát của Mặt trận, giúp cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nắm vững vai trò, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới; tăng cường nhận thức về vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành đã và đang phát động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

 

 

( Ảnh các vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tham dự hội nghị)  

         Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Danh Cường – Phó giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ 1/1/2018. Luật gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, cụ thể hóa quy định về tín ngưỡng, tôn giáo.

           Đồng chí Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của công tác mặt trận, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, của Mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị, công tác dân chủ pháp luật, công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn.

         Thông qua tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ công tác Mặt trận, công tác dân chủ pháp luật, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Vũ Văn Tế - UBMTTQ huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6