Lượt xem: 281
Huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, ngày 25/7/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017. Về dự và chỉ đạo vòng chung khảo có đồng chí Lê Hồng Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tất cả các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

(Ảnh: Đ/c Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội thi)

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 là đợt tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, tăng cường đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội thi tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên của huyện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thi, đồng chí Lê Hồng Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Hội thi phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên của huyện thể hiện năng lực của mình.

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 được tổ chức theo 2 vòng thi: Tại vòng thi sơ khảo, Ban Giám khảo đã chấm lựa chọn được 6/27 báo cáo viên cấp huyện vào vòng thi chung khảo. Tại vòng thi chung khảo, các thí sinh đã thể hiện tốt năng lực của mình thông qua 3 phần thi gồm soạn thảo đề cương bài thuyết trình, thực hiện thuyết trình trên diễn đàn và trả lời các câu hỏi vấn đáp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các báo cáo viên cấp huyện, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Kết quả cụ thể có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho đồng chí Bùi Văn Kiên- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nghĩa Bình, giải Nhì được trao cho đồng chí Đồng Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Liễu Đề. Ban Tổ chức Hội thi đã quyết định lựa chọn các đồng chí đạt giải Nhất và giải Nhì tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017./.

Ban biên tập Trang TTĐT huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6