Lượt xem: 239
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV

Sáng ngày 28/6/2017, tại Văn phòng Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị lần thứ 13 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

(Ảnh: Đ/c Trần Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, 
Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)


Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời nhiệm vụ chính trị của huyện; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều cố gắng tiến bộ, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ huyện đã tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh - trật tự, đặc biệt là nghị quyết về xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước chuyển biến tích cực, lúa Xuân đạt năng suất cao, bình quân đạt 74,56 tạ/ha, sản lượng thóc76.755 tấn, đạt 55,74% kế hoạch; sản xuất vụ Đông có nhiều cố gắng và có hiệu quả, giá trị sản xuất cây vụ đông trên đất 2 lúa đạt trên 41,1 tỷ đồng. Chăn nuôi tuy có khó khăn về giá cả, nhưng vẫn đảm bảo sản xuất và an toàn dịch bệnh. Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đạt 14.559 tấn, bằng 48,5% kế hoạch, giá trị sản lượng 625 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đạt 683,6 tỷ đồng (giá SS 2010), bằng 50,5% kế hoạch, tăng 1,25% so cùng kỳ. Xây dựng cơ bản đạt 666,1 tỷ đồng, bằng 56%  kế hoạch, tăng 20,4% so cùng kỳ. Giao thông vận tải đạt 165,8 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ. Hoạt động Thương mại & dịch vụ phát triển, các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ. Hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, TTATXH được tăng cường và giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng kế hoạch, đến nay 100% các xã, thị trấn trong huyện đều đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Nghĩa Hưng quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, phân tích rõ những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017.

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Công - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành đảng bộ huyện khoá XXIV, Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017 theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung theo quy hoạch. Nâng cao hiệu quả nuôi trồng, khai thác thuỷ sản. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực theo dõi bão lũ trong mùa mưa bão, chủ động chuẩn bị phương án đối phó với siêu bão. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhất là tăng cường tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện trên 85%. Tập trung hoàn thiện hồ sơ huyện NTM vào cuối tháng 7/2017 trình cấp trên kiểm tra thẩm định, đề nghị Chính phủ công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, hoàn thành chỉ tiêu cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp năm 2017. Duy trì nghiêm các chế độ thường trực SSCĐ, PCCN, PCTT&TKCN theo quy định; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018... Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn, cấp uỷ các TCCS đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                                          Ban biên tập Trang TTĐT huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6